Alaj shkruan për rikthimin e mundshëm të masave emergjente me Covid-19

Pandemia e koronavirusit ka prekur në masë të madhe Kosovën.

Kjo ka bërë që numri i të prekurëve të jetë në numër mjaft të lartë së fundit, shkruan Gazeta Olle.

Kurse, drejtori i Departamentit të Sportit në MKRS, Ibër Alaj, ka shkruar se pandemia ka goditur rëndë sektorin e sportit në vend.

Më poshtë postimi i Alajt në llogarinë e tij, Facebook

 

Rikthimi i masave në situatën emergjente me Corona Virus covid – 19.

FAZA 1

Faza e parë, shkak i kërkesave për distancim shoqëror, duhet të përqendrohet në specifik të mundësisë që të jenë aktiv fizikisht për qytetarët që zakonisht marrin pjesë në sporte të brendshme, kontakti dhe ekipi apo hapësira të hapura.

Meqenëse, gjatë pandemisë COVID-19 përqendrimi është në ushtrimin e sportit në shtëpi ose individualisht, do të ishte e rëndësishme të vlerësohen sportistët, në bashkëpunim me lëvizjen sportive, efektet e mundshme të krizës në aktivitetin fizik të qytetarëve dhe në ushtrimin e sportit në klubet sportive, si dhe për angazhimin e vullnetarëve.

Mënyra të shumta si modele me role pozitive, si dhe përmes punës së përkushtuar të trajnerëve që përdorin mjete inovative, platforma dhe metoda të reja dhe fleksibile të stërvitjes, duhet të njihen dhe promovohen.

Në të njëjtën kohë, sektori i sportit është goditur rëndë nga pandemia, përfshirë këtu qendra sportive, sportistë, trajnerë, staf sportiv, vullnetarë sportivë dhe afarizëm të lidhur me sportin, përfshirë organizatorët e ngjarjeve sportive dhe mediat sportive.

FAZA 2
Për të kapërcyer më tej sfidat e shfaqura në sektorin e sportit për shkak të pandemisë COVID-19, nevojitet një bashkëpunim i gjerë ndërsektorial.

Në këtë drejtim, duhet të inkurajohet bashkëpunimi në të gjitha nivelet, midis të gjithë aktorëve përkatës, përfshirë lëvizjen sportive.

 

Aktivitetet e sektorit të sportit duhet të rifillojnë në kushte të sigurta dhe të ketë siguri për të gjitha palët e përfshira. Relaksimi i masave specifike të vendosura në sektorin e sportit për të penguar përhapjen e COVID-19 duhet të vazhdojë me kujdes dhe gradualisht, me një vlerësim të rreziqeve të mundshme për të shmangur ngritjen e parakohshme të masave të kontrollit.

Meqenëse sporti dhe aktiviteti fizik po luajnë një rol të rëndësishëm gjatë krizës COVID-19 dhe sigurisht që do të kenë një rol edhe më të rëndësishëm në shoqërinë pas pandemisë, programet kombëtare dhe evropiane të rimëkëmbjes janë relevante për të ardhmen e sektorit të sportit.

Duke pasur parasysh aftësinë e sportit për të kontribuar në mirëkuptimin e ndërsjellë në organizimin e ngjarjeve dhe duke iu nënshtruar situatës epidemiologjike në Kosovë, qarkullimi i lirë dhe lëvizja e sportistëve tanë, trajnerëve dhe tifozëve duhet të rikthehen në mënyrë të sigurt dhe kur është e mundur në një mënyrë të koordinuar, duke marrë parasysh natyrën specifike të sportit.